Brandy MJ

Stall MJ

Maria Oscarius och Jonas Nyberg

Brandy MJ

2013

Ampere - Landlord


Uppfödare och ägare Stall MJ


https://www.blup.se/sv-SE/horses/249170-brandy-mj-swb


Vårt mål är att föda upp förstklassiga gångartshästar som håller internationell klass.