Avelsston

Stall MJ

Maria Oscarius och Jonas Nyberg


Våra hästar

Vårt mål är att föda upp förstklassiga gångartshästar som håller internationell klass.